AMDG乐队推荐

array(8) {
 [0] => array(13) {
  ["id"] => string(3) "875"
  ["title"] => string(56) "2019巴拿马世青节粤语版主题曲(AMDG乐队)"
  ["thumb"] => string(44) "/Uploads/Picture/2018/0901/5b8a1918193f4.jpg"
  ["description"] => string(0) ""
  ["cat_id"] => string(2) "28"
  ["tag"] => string(2) "14"
  ["create_time"] => string(10) "1535778034"
  ["update_time"] => string(10) "1535780211"
  ["author"] => string(0) ""
  ["source"] => string(0) ""
  ["status"] => string(1) "1"
  ["is_original"] => string(1) "0"
  ["view"] => string(3) "326"
 }
 [1] => array(13) {
  ["id"] => string(3) "390"
  ["title"] => string(30) "白冷路上——AMDG乐队MV"
  ["thumb"] => string(42) "/Uploads/videothumb/20171219/112330701.jpg"
  ["description"] => string(2322) "<p style="text-align:justify;">
	<span style="font-size:18px;"><strong>【白冷路上】 #新歌放送 #如果你是若瑟</strong></span> 
</p>
<span style="font-size:18px;"> 
<p style="text-align:justify;">
	「若瑟因为是达味家族的人,也从加里肋亚纳匝肋城,上犹大名叫白冷的达味城去,好同自己已怀孕的聘妻玛利亚去登记。他们在那里的时候,她分娩的日期满了,便生了她的头胎男儿,用襁褓裹起,放在马槽里,因为在客栈中为他们没有地方」 (路 2:1-7)
</p>
</span><span style="font-size:18px;"> 
<p style="text-align:justify;">
	踏在白冷路上,找不到客栈,怀孕的妻子却要生孩子了。寒冷中,只能找到马槽这个地方。如果你是若瑟,心情会是怎样呢? 默观的时候,感到不安、焦懆、彷徨、无力...... 还有很多的不明白 耶稣的降生,竟在这卑微贫穷的地方 若瑟应发梦也未想象过吧? 偏偏,天主的圣意就这样成就了。 耶稣在这个放马粮的地方出生,预像了这个最卑微的君王,做我们的生命粮、我们的救主。 天主的安排总是意想不到和惊喜的。 有一天蓦然回首,才明白安排的睿智。
</p>
</span><span style="font-size:18px;"> 
<p style="text-align:justify;">
	「主显佳音,愿细心思索沉淀,这个故事来日能互勉」 也许有时事与愿违,也许感到不安、焦懆、彷徨、无力,也许有时候我们没能明白天主的安排 但愿圣家在白冷路上的遭遇为在困难时候的你带来安慰 愿耶稣基督的降生为你带来平安与喜乐 「愿信靠着这光线,漆黑也看得见」
</p>
</span><span style="font-size:18px;"> 
<p style="text-align:justify;">
	「在黑暗中行走的百姓看见了一道皓光,光辉已射在那寄居在漆黑之地的人们身上.....因为有一婴孩为我们诞生了,有一个儿子赐给了我们;他肩上担负着王权,他的名字要称为神奇的谋士、强有力的天主、永远之父、和平之王。」(依 9:1,5)
</p>
</span><span style="font-size:18px;"> 
<p style="text-align:justify;">
	圣诞快乐
</p>
<p style="text-align:justify;">
	——AMDG乐队
</p>
</span> 
<div style="text-align:justify;">
	<br />
</div>"
  ["cat_id"] => string(2) "28"
  ["tag"] => string(2) "14"
  ["create_time"] => string(10) "1513654838"
  ["update_time"] => string(10) "1513654844"
  ["author"] => string(0) ""
  ["source"] => string(0) ""
  ["status"] => string(1) "1"
  ["is_original"] => string(1) "1"
  ["view"] => string(3) "954"
 }
 [2] => array(13) {
  ["id"] => string(3) "296"
  ["title"] => string(48) "《创世纪》@ You are Chosen 音乐会 (2015)"
  ["thumb"] => string(40) "/Uploads/Picture/2017/0101/152129521.jpg"
  ["description"] => string(0) ""
  ["cat_id"] => string(2) "28"
  ["tag"] => string(2) "14"
  ["create_time"] => string(10) "1510269227"
  ["update_time"] => string(10) "1512868040"
  ["author"] => string(0) ""
  ["source"] => string(0) ""
  ["status"] => string(1) "1"
  ["is_original"] => string(1) "1"
  ["view"] => string(3) "937"
 }
 [3] => array(13) {
  ["id"] => string(3) "293"
  ["title"] => string(28) "访问AMDG乐队(全集)"
  ["thumb"] => string(40) "/Uploads/Picture/2017/0101/101549612.jpg"
  ["description"] => string(0) ""
  ["cat_id"] => string(2) "28"
  ["tag"] => string(2) "14"
  ["create_time"] => string(10) "1510269024"
  ["update_time"] => string(10) "1510269024"
  ["author"] => string(0) ""
  ["source"] => string(0) ""
  ["status"] => string(1) "1"
  ["is_original"] => string(1) "1"
  ["view"] => string(3) "632"
 }
 [4] => array(13) {
  ["id"] => string(3) "292"
  ["title"] => string(48) "AMDG乐队MV——创世纪(动作教学版)"
  ["thumb"] => string(40) "/Uploads/Picture/2017/0101/105439282.jpg"
  ["description"] => string(0) ""
  ["cat_id"] => string(2) "28"
  ["tag"] => string(2) "14"
  ["create_time"] => string(10) "1510268571"
  ["update_time"] => string(10) "1512699579"
  ["author"] => string(0) ""
  ["source"] => string(0) ""
  ["status"] => string(1) "1"
  ["is_original"] => string(1) "1"
  ["view"] => string(3) "631"
 }
 [5] => array(13) {
  ["id"] => string(3) "288"
  ["title"] => string(59) "AMDG乐队MV——三王之歌(2015全新和音编曲版)"
  ["thumb"] => string(39) "/Uploads/Picture/2017/0101/11712305.jpg"
  ["description"] => string(0) ""
  ["cat_id"] => string(2) "28"
  ["tag"] => string(2) "14"
  ["create_time"] => string(10) "1509800844"
  ["update_time"] => string(10) "1512699626"
  ["author"] => string(0) ""
  ["source"] => string(0) ""
  ["status"] => string(1) "1"
  ["is_original"] => string(1) "1"
  ["view"] => string(3) "583"
 }
 [6] => array(13) {
  ["id"] => string(3) "287"
  ["title"] => string(53) "AMDG乐队MV——基督的身体 (动作教学版)"
  ["thumb"] => string(39) "/Uploads/Picture/2017/0101/11627669.jpg"
  ["description"] => string(0) ""
  ["cat_id"] => string(2) "28"
  ["tag"] => string(2) "14"
  ["create_time"] => string(10) "1509800821"
  ["update_time"] => string(10) "1512699845"
  ["author"] => string(0) ""
  ["source"] => string(0) ""
  ["status"] => string(1) "1"
  ["is_original"] => string(1) "1"
  ["view"] => string(3) "656"
 }
 [7] => array(13) {
  ["id"] => string(3) "286"
  ["title"] => string(77) "AMDG乐队MV——波兰世青主题曲《怜悯人的人是有福的》(粤)"
  ["thumb"] => string(40) "/Uploads/Picture/2017/0101/105339284.jpg"
  ["description"] => string(0) ""
  ["cat_id"] => string(2) "28"
  ["tag"] => string(2) "14"
  ["create_time"] => string(10) "1509800786"
  ["update_time"] => string(10) "1512699858"
  ["author"] => string(0) ""
  ["source"] => string(0) ""
  ["status"] => string(1) "1"
  ["is_original"] => string(1) "1"
  ["view"] => string(3) "450"
 }
}

AMDG乐队全部

回到顶部
在线咨询 点击这里给我发消息